تعرفه های باکامیون Our Tariffs بصرفه ترین تعرفه های باکامیون برای همه کاربران و رانندگان کامیون.

طلایی
قیمت «تومان»
99,000
تعداد آگهی
100
تعداد بالابر
35
تعداد عکس
14
برچسب سبز
-
آمار بازدید
-
تایید فوری
-
آگهی‌های مرتبط
-

طلایی
قیمت «تومان»
200,000
تعداد آگهی
300
تعداد بالابر
90
تعداد عکس
14
برچسب سبز
-
آمار بازدید
-
تایید فوری
-
آگهی‌های مرتبط
-

طلایی
قیمت «تومان»
350,000
تعداد آگهی
300
تعداد بالابر
400
تعداد عکس
14
برچسب سبز
-
آمار بازدید
-
تایید فوری
-
آگهی‌های مرتبط
-

طلایی
قیمت «تومان»
99,000
تعداد آگهی
12
تعداد بالابر
500
تعداد عکس
14
برچسب سبز
-
آمار بازدید
-
تایید فوری
-
آگهی‌های مرتبط
-

برنزی
نقره ای
طلایی
قیمت «تومان»
75,000
220,000
400,000
تعداد آگهی
8
12
16
تعداد بالابر
25
35
50
تعداد عکس
8
10
14
برچسب سبز
-
-
-
آمار بازدید
-
-
-
تایید فوری
-
-
-
نمایش در آگهی‌های مرتبط
-
-
-

برنزی
نقره ای
طلایی
قیمت «تومان»
150,000
500,000
1,000,000
تعداد آگهی
8
12
16
تعداد بالابر
70
120
150
تعداد عکس
8
10
14
برچسب سبز
-
-
-
آمار بازدید
-
-
-
تایید فوری
-
-
-
نمایش در آگهی‌های مرتبط
-
-
-

برنزی
نقره ای
طلایی
قیمت «تومان»
280,000
900,000
1,700,000
تعداد آگهی
8
12
16
تعداد بالابر
150
150
170
تعداد عکس
8
10
14
برچسب سبز
-
-
-
آمار بازدید
-
-
-
تایید فوری
-
-
-
نمایش در آگهی‌های مرتبط
-
-
-

برنزی
نقره ای
طلایی
قیمت «تومان»
280,000
1,400,000
3,000,000
تعداد آگهی
8
12
16
تعداد بالابر
300
200
250
تعداد عکس
8
10
14
برچسب سبز
-
-
-
آمار بازدید
-
-
-
تایید فوری
-
-
-
نمایش در آگهی‌های مرتبط
-
-
-

باکامیون

با کامیون، جامع ترین سایت خرید و فروش کامیون در ایران است ، که با هدف خدمت رسانی به رانندگان و رفع تمامی نیازمندی این قشر زحمت کش ایجاد شده است .

اطلاعات تماس
شماره تلفن
پشتیبانی

شماره تلفن
پشتیبانی