برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

10496

کامیون های وارداتي بدون گواهی اسقاط با پرداخت۵٪ پلاک میشوند

تاریخ خبر

خبر خوش برای خریداران کامیون های وارداتی از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کامیون های وارداتی بند ث یعنی سه سال کارکرد وارداتی و کامیون های وارداتی بند ص یعنی پنج سال کارکرد بدون پرداخت ۸ برگ گواهی اسقاط که این روز ها با قیمت ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیون جا به جا میشد ،فقط با پرداخت ۵ درصد از ارزش گمرکی کامیون پلاک خواهند شد ،مبلغ ۵ درصد قابل پرداخت برای هر کامیون متفاوت است اما برای داف ۲۰۲۰ حدود۱۵۰ میلیون خواهد شد.به این ترتیب حذف گواهی اسقاط کامیون وارداتی تایید شد

این تصمیم باعث می‌شود کامیون های وارداتی با هزینه کمتر پلاک شوند ،لازم به ذکر است این طرح بدلیل نبود گواهی اسقاط کامل و بازار سیاهی که برای آن ایجاد شده بود انجام می‌گردد.

حذف گواهی اسقاط کامیون وارداتی

اطلاعیه شماره ۷۸: پرداخت عوارض کشنده‌های مشمول بند «ث» و «ص» به صورت ریالی از اول اردیبهشت مجددا برقرار می‌شود

به گزارش روابط عمومی ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل، در پی افزایش تقاضا برای شماره‌گذاری خودروهای کشنده مشمول بند «ث» قانون احکام دائمی و بند «ص» قانون بودجه طی چند روز گذشته و کمبود و عدم عرضه گواهی اسقاط در این حوزه (دیزل سبک و سنگین) و مطابق با مفاد بند «الف» تبصره ۳ اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو، از ساعت ۸ صبح روز شنبه اول اردیبهشت ماه سال جاری تا اطلاع ثانوی امکان پرداخت ریالی (۵ درصد ارزش خودرو وارداتی) برای متقاضیان این دسته از کشنده‌ها (بند «ث» قانون احکام دائمی و بند «ص» قانون بودجه) فراهم می‌باشد.
براساس بند الف تبصره ۳ اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو، «رانندگان کامیون کامیونت و کشنده تریلر دارای کارت هوشمند خودمالک و شرکتهای حمل و نقل خود مالک (شرکتهای حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یکبار و یک دستگاه برای مدت ده سال میتوانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (۵٪) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصل صرف مفاد تبصره (۲) این ماده خواهد شد.»
بدیهی است در صورت تامین گواهی اسقاط و عرضه بموقع توسط مراکز اسقاط مجددا نحوه پرداخت عوارض شماره‌گذاری مطابق با اختیارات تعیین شده در قانون تغییر خواهد کرد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به باکامیون می باشد.